Studio

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

Studio

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

Studio

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

Studio

Studio

Studio

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

Studio

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

Studio

 
 
 
 
 

SPREMENI

SPREGOVORI

STORI

Vrstniško nasilje (angl. bullying) je dlje časa trajajoče, namerno, agresivno vedenje, pri katerem gre za sistematično zlorabo moči. 

Naše poslanstvo je dvigniti občutljivost za pojav vrstniškega nasilja in tako prispevati k oblikovanju kulture nenasilja.

Za učinkovito soočanje z vrstniškim nasiljem potrebujemo znanje in informacije, ki nam bodo pomagale vrstniško nasilje prepoznati in se nanj tudi ustrezno odzvati.

DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Za učinkovito soočanje z vrstniškim nasiljem je potreben celostni, sistemski pristop. Olweus Bullying Prevention Program je najbolj raziskan in uspešen preventivni program na področju vrstniškega nasilja. Gre za sistemski, celostni program, ki se osredotoča tako na individualno in razredno raven kot tudi na raven celotne šole in širše skupnosti. Razvil ga je Dr. Dan Olweus, začetnik na področju raziskovanja vrstniškega nasilja, v sodelovanju z ameriško univerzo Clemson University. 

 

Smo drugi v Evropi s pridobljenim certifikatom za izvajanje programa. 

IZOBRAŽEVANJA

USTVARJAMO SPREMEMBE

GLEDALIŠKA SKUPINA SPREMINATORJI

Z delavnicami želimo dvigniti občutljivost otrok in mladostnikov do vrstniškega nasilja, jih spodbuditi, da o vrstniškem nasilju spregovorijo in se nanj odzovejo. 

Za učitelje, vzgojitelje, starše, mladinske in druge strokovne delavce, izvajamo predavanja o vrstniškem nasilju. Udeleženci pridobijo tako teoretično kot tudi praktično znanje za prepoznavanje  in učinkovito soočanje z vrstniškim nasiljem. 

Z namenom, da bi opozorili na problem vrstniškega nasilja, smo ustanovili gledališko skupino »SPREMINATORJI« , ki izvaja delavnice po metodi gledališča zatiranih. 

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

Studio

Studio

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

888 Griffiths Way, Mainland ML12345

TEL: 987.654.3210
EMAIL: info@yoursite.com

Studio

Bio

Bio

Pridruži se nam pri ustvarjanju sprememb!

Dobrodošli na spletni strani Društva SPREMEMBA.si, za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja. Verjamemo, da je majhen del želje po spremembi, prvi korak do velikih sprememb.