SPREMEMBA.si

Pridružite se nam pri ustvarjanju SPREMEMB!

M: 031 245 555

E: info@drustvo-sprememba.si

JAZ. TI. MI.

Delavnice za učence od 4. do 9. razreda

Pozitivni medosebni odnosi so podlaga za dober učni uspeh. Z delavnico krepimo občutljivost učencev do vrstniškega nasilja, raziskujemo, kakšna je njihova vloga pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja ter preko tega spodbujamo prijateljstvo in empatijo.

ROZI IN GROM

Delavnica za vrtce

Otroci preko lutkovne predstave prepoznavajo svoja čustva in čustva drugih, krepijo empatijo, prepoznavajo nesprejemljive oblike vedenja in raziskujejo pomen besede "postaviti se zase". V predstavi otroci aktivno sodelujejo in s svojimi predlogi spreminjajo njen razplet. 

DELAVNICE ZA DNEVNE IN MLADINSKE CENTRE

 

Na delavnicah mladi, preko različnih socialnih in improvizacijskih iger, prepoznavajo svoja čustva in čustva drugih, se jih učiijo izražati na primeren način, upoštevati perspektive drugih, učijo se aktivnega poslušanja ter vzpostavljanja in ohranjanja pozitivnih odnosov.

SRČNE DELAVNICE

Delavnice za učence od 1. do 3. razreda

Delavnice so namenjene krepitvi medosebnih odnosov, medsebonega spoštovanja in samospoštovanja. Z učenci se preko igre, lutkovne predstave in likovnega ustvarjanja dotaknemo naslednjih tem: prijateljstvo, čustva, spoštovanje, samopodoba in medosebni odnosi.

O nas

Društvo SPREMEMBA.si je nevladna organizacija, za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja.

 

Verjamemo, da ima vsak otrok pravico odraščati in šolati se v okolju, kjer se počuti varno in sprejeto. Če otrok doživlja vrstniško nasilje, je ta pravica kršena. Z večanjem občutljivost do vrstniškega nasilja, spodbujanjem pozitivnih oblik vedenja in krepitvijo socialnih veščin, prispevamo k oblikovanju pozitivnega šolskega okolja.

 

Če se bomo o vrstniškem nasilju pogovarjali že zgodaj, bomo preprečili, da bi se takšno vedenje nadaljevalo in stopnjevalo, ter poskrbeli, da bo šola prostor, v katerem bodo imeli vsi učenci enake možnosti za učenje in osebnostni razvoj.

 

Naše poslanstvo

Majhen del želje po spremembi, je prvi korak do velikih sprememb.

Dobrodošli na spletni strani društva za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja, SPREMEMBA.si

Avtorske pravice, 2017. Društvo SPREMEMBA.si. Vse pravice pridržane.

 

Povečati občutljivost za pojav vrstniškega nasilja. 

 

Prispevati k razvoju potrebnih kompetenc za ustrezno soočanje in spoprijemanje z vrstniškim nasiljem. 

 

S krepitvijo čustvenih in socialnih veščin prispevati k oblikovanju kulture nenasilja.

ČUSTVARJALNICE

Interesna dejavnost za učence od 1. do 3. razreda

Preko ustvarjalnih rok, s pomočjo lutk, dežele pravljic in veliko dobre volje bomo odkrivali čarobni svet čustev, prijateljstva in nas samih.

Delavnice potekajo v okviru zunanjih interesnih dejavnosti in so namenjene krepitvi čustveno-socialnih veščin in medosebnih odnosov.

SRČNE DELAVNICE - SR(E)ČNI OTROCI

Program delavnic za učence od 1. do 3. razreda

Kdo sem jaz? Katera čustva se skrivajo v meni? Kaj narediti, ko sem jezen? Kaj pomeni biti prijatelj in kaj lahko naredim,
da se bomo vsi v razredu dobro počutili? Vse to in še več bomo skupaj raziskovali in na ustvarjalen način
spoznavali sebe in svoje sošolce.

Program je sestavljen iz šestih delavnic.

#povejnaglas

 

Projekt #povejnaglas je potekal v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji, Vizualnimi komunikacijami in mladimi obiskovalci Četrtnega mladinskega centra Šiška. V okviru projekta so mladi s pomočjo fotografije krepili občutljivost do vrstniškega nasilja, spoznavali različne oblike nasilja in raziskovali možne načine za soočanje s tem problemom. Iz nastalih fotografij smo oblikovali kartice, ki so namenjene krepitvi čustvenih in socialnih veščin ter odpirajo pogovor o medosebnih odnosih in vrstniškem nasilju.