ČUSTVARJALNICE

Čustvarjalnice so interesna dejavnost, namenjena učencem od 1. do 4. razreda osnovne šole. Na Čustvarjalnicah preko pogovora in ustvarjanja spoznavamo čustva, krepimo samospoštovanje, spoštovanje in empatijo, ter odpiramo prostor za pogovor o vsakodnevnih stiskah, s katerimi se otroci soočajo. 

~  Na Čustvarjalnicah mi je najbolj všeč, da se lahko pogovarjamo, da ustvarjamo in da se naučim novih stvari. (Lara, 3. razred)

~ Vzdušje je ustvarjalno in mu predstavlja resnično sprostitev. Z veseljem domov prinese izdelke, ki ste jih ustvarili in nemalokrat tudi za bratca doma naredi enako stvar. Jaz vidim dejavnost kot dopolnitev najine družinske vzgoje, ki temelji na spoštovanju drugih in spoznavanje sebe ins vojih čustev ter pogovarjanju o tem. (Mamica, 1. razred)

 

Ustvarjalne delavnice za krepitev čustvenih in socialnih veščin