Srčne delavnice so namenjene učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Na delavnicah preko različnih iger, pogovora in ustvarjanja krepimo čustvene in socialne veščine pri otrocih in mladih (prepoznavanje in izražanje čustev, samospoštovanje, nenasilna komunikacija, medosebni odnosi, empatija). 

~ V dveh šolskih urah je Nina učence skozi igro in preko pravljičnih junakov povabila k razmišljanju o drugačnosti, ki nas bogati. Na umirjen in prijeten način jim je pomkazala različne tehnike sproščanja. Učenci so ji ves čas sledili in navdušeno sodelovali. Všeč jim je bilo, da so bili aktivni, da do bile razgibane naloge, ki so jim dopuščale, da razmišljajo in povedo svoje mnenje. (Učiteljica 1. razreda)

ČUSTVARJALNICE

Čustvarjalnice so interesna dejavnost, namenjena učencem od 1. do 4. razreda osnovne šole. Na Čustvarjalnicah preko pogovora in ustvarjanja spoznavamo čustva, krepimo samospoštovanje, spoštovanje in empatijo, ter odpiramo prostor za pogovor o vsakodnevnih stiskah, s katerimi se otroci soočajo. 

~  Na Čustvarjalnicah mi je najbolj všeč, da se lahko pogovarjamo, da ustvarjamo in da se naučim novih stvari. (Lara, 3. razred)

~ Vzdušje je ustvarjalno in mu predstavlja resnično sprostitev. Z veseljem domov prinese izdelke, ki ste jih ustvarili in nemalokrat tudi za bratca doma naredi enako stvar. Jaz vidim dejavnost kot dopolnitev najine družinske vzgoje, ki temelji na spoštovanju drugih in spoznavanje sebe ins vojih čustev ter pogovarjanju o tem. (Mamica, 1. razred)

PROGRAM SRČNE DELAVNICE - SR(E)ČNI OTROCI

Program spremlja isto skupino otrok od 1. razreda dalje. Sestavlja ga šest delavnic, ki potekajo enkrat mesečno, po dve šolski uri. Vsako leto se dotaknemo istih tem, pri tem pa vsebino delavnic nadgradimo, metode dela pa prilagodimo starosti otrok. Teme, ki se jih dotaknemo so: prijateljstvo, spoštovanje, samospoštovanje in čustva. Program sofinancira Mestna občina Ljubljana, Odsek za projekte. 

~  Delavnice so zelo pripomogle k medsebojnemu razumevanju, predvsem pa pri razumevanju sebe, svojih čustev in reakcij, V pogovorih z otroki sem se večkrat poslužila ugotovitev s teh delavnic. Izvajalki jasno sledita ciljem delavnic, same pa so zelo lepo strukturirane. Takih delavnic si učitelji lahko samo želimo, saj veliko pripomorejo k vzgoji otrok. Hvala! (Učiteljica 4. razreda)

~ Naučila sem se veliko, čisto vsega sem hvaležna, ker sem si iz čisto vsake delavnice nekaj zapomnila. (Nika, 4. razred)

ROZI IN GROM

Spoštovanje, medsebojna pomoč, sočutje in prijateljstvo so pomembne vrednote, ki jih moramo naslavljati in spodbujati že zgodaj.  S tem namenom otroke v vrtcu obiščeta Rozi in Grom. Preko lutkovne predstave jih spodbudita k razmisleku, kaj pomeni biti prijatelj, kaj narediti, ko nam neko vedenje ni všeč in kako se primerno odzvati. Na delavnici otroci aktivno sodelujejo in s svojimi predlogi spreminjajo njen razplet.

~ Grom je bil jezen na Rozi in jo je hecal zaradi njenih rožic. To ni bilo lepo. Rozi mu mora reči, da ji to ni všeč. (Nejc, 5 let)

SPREMENI. SPREGOVORI. STORI.

Delavnica Spremeni. Spregovori. Stori., je namenjena učencem zadnje triade osnovne šole in dijakom v srednji šoli. Cilj delavnice je dvigniti občutljivost do vrstniškega nasilja in mlade spodbuditi, da o njem spregovorijo. Poteka po metodi gledališča zatiranih - forumsko gledališče. Mladim odigramo kratko predstavo, preko katere vidijo različne oblike vrstniškega nasilja. Po kratki debati jih povabimo, da s svojimi predlogi spremenijo razplet naše zgodbe. Mladi v predstavi aktivno sodelujejo, se spremenijo v "igralce" in spoznajo pomembnost vloge opazovalcev pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja.

~ Delavnice so odlično izvedene, dijaki zelo sodelujejo. Na izviren način dobijo izkušnjo kako pristopiti k reševanju nasilne (konfliktne) situacije. (Svetovalna delavka, srednja šola)

~ Najboljša delavnica do zdaj. Čeprav se nam mogoče zdi, da ne moremo nič spremeniti ali da to kar se dogaja ni naša stvar, lahko samo z malo poguma nekomu zelo pomagamo. (Dijakinja, 1. letnik)

 

SRČNE DELAVNICE

DEJAVNOSTI

STROKOVNI AKTIV GLEDALIŠČE ZATIRANIH

V okviru sklopa 12 delavnic, udeleženci preko metode gledališča zatiranih spoznavajo sebe in svoja čustva, krepijo komunikacijo in medsebojne odnose, naslavljajo stiske s katerimi se pri svojem delu soočajo in raziskujejo možne rešitve za njih. 

~ Pogovor o konkretnih problemih. Zaupna skupina. Varno izražanje mnenj. Kar poveš je ok. Vodeje, da se poglobiš vase in tudi v izzive. Pridobivanje znanja, želja po iskanju novosti. Odlčne vaje za razvijanje poslušanja in sprejemanje drugačnosti.  (Specialna pedagoginja)

~ Delavnice so omogočale, da so spregovorili o temah, o katerih se ne govori oziroma se ne tolerirajo. Odprtost in sprejemanje takšnih kot smo, ter iskanje novih poti pri iskanju ciljev. Strokovno vodenje nas je vodilo od "prilagajanja" do konkretnih in odličnih aktivnosti, kjer smo se zavedale moči in možnosti, da pomagamo k boljšemu vzdušju v kolektivu. (Vzgojiteljica v vrtcu)