Čustveno in socialno učenje na razredni uri

V času, ko se soočamo z vedno večjimi družbenimi in ekonomskimi razlikami, ima čustveno in socialno učenje pomembno vlogo. Ne samo, da ima krepitev čustvenih in socialnih veščin ključno vlogo pri izboljšanju akademskega uspeha, ampak prispeva tudi k oblikovanju okolja, v katerem se vsak otrok počuti varno in sprejeto. Otroci z bolj razvitimi čustvenimi in socialnimi veščinami se v vrtcu in šoli bolje počutijo, iz strani vzgojiteljev in učiteljev dobijo boljšo podporo, so sprejeti iz strani vrtnikov, dosegajo boljši učni uspeh, vse to pa posledično vpliva na razvoj pozitivnega odnosa do šole. Zato se moramo, ko govorimo o učenju, zavedati, da sta akademsko in čustveno učenje, tesno povezana.

DELAVNICE ZA STROKOVNE DELAVCE

Ko govorimo o vrstniškem nasilju se moramo zavedati, da je za učinkovito soočanje potreben celostni pristop. Vodstvo šole in učitelji so tisti, ki s svojim odzivom sporočajo odnos šole do vrstniškega nasilja in s tem prispevajo k oblikovanju kulture nasilja na šoli. Prav zato je pomembno, da dvignemo občutljivost za pojav vrstniškega nasilja in posledično prispevamo k oblikovanju pozitivnega šolskega okolja.

Vrstniško nasilje v mojem razredu - kako se soočiti z njim?

Na delavnici bomo raziskovali, kaj je čustveno in socialno učenje in zakaj je pomembno. Odkrivali bomo, kako ga vključiti v učni proces in kakšna je njegova vloga pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja. Udeleženci bodo preko različnih iger krepili svoje socialne in čustvene veščine, hkrati pa bodo igre in aktivnosti lahko prenesli in uporabili v svojem razredu.

Na izobraževanju bodo udeleženci pridobili znanje o tem, kdaj govorimo o vrstniškem nasilju, kako ga prepoznamo in zakaj je pomembno, da se nanj odzovemo. Udeleženci bodo v majhnih skupinah, preko študije primerov, igre vlog in skupinske diskusije, pridobili kompetence, ki jim bodo pomagale pri odzivanju in soočanju vrstniškim nasiljem.

Preko gledališča zatiranih, bomo spoznavali sebe in svoja čustva, krepili  komunikacijo in medsebojne odnose, naslavljali stiske in težave s katerimi se pri svojem delu srečujemo, ter raziskovali možne rešitve za njih.

V okviru sklopa dvanajstih delavnic bodo udeleženci pridobili znanja in veščine, ki jih bodo lahko prenesli v svoje vsakodnevno delo, hkrati pa delavnice pozitivno prispevajo k oblikovanju pozitivnih medosebnih odnosov. Spoznali bodo metodo gledališča zatiranih in pripravili predstavo za ostale strokovne delavce.

~ Pogovor o konkretnih problemih. Zaupna skupina. Varno izražanje mnenj. Kar poveš je ok. Vodeje, da se poglobiš vase in tudi v izzive. Pridobivanje znanja, želja po iskanju novosti. Odlčne vaje za razvijanje poslušanja in sprejemanje drugačnosti.  (Specialna pedagoginja)

~ Delavnice so omogočale, da so spregovorili o temah, o katerih se ne govori oziroma se ne tolerirajo. Odprtost in sprejemanje takšnih kot smo, ter iskanje novih poti pri iskanju ciljev. Strokovno vodenje nas je vodilo od "prilagajanja" do konkretnih in odličnih aktivnosti, kjer smo se zavedale moči in možnosti, da pomagamo k boljšemu vzdušju v kolektivu. (Vzgojiteljica v vrtcu)

Strokovni aktiv gledališče zatiranih