Društvo za preventivno, svetovalno in izobraževalno dejavnost na področju vrstniškega nasilja,  SPREMEMBA.si je bilo ustanovljeno leta 2014, z namenom dvigniti občutljivost do vrstniškega nasilja. Leta 2020 se je društvo Sprememba.si preimenovalo v društvo za čustveni in socialni razvoj, Sprememba. Poslanstvo društva je ostalo enako. S krepitvijo čustvenih in socialnih veščin prispevati k zmanjševanju nasilja med otroci in mladimi, ter oblikovanju okolja, v katerem se bo vsak otrok počutil varno in sprejeto.

Izvajamo delavnice in predavanja na temo čustvenega in socialnega učenja ter vrstniškega nasilja, za otroke, mladostnike, strokovne delavce in starše.

Pri našem delu nas podpira Mestna občina Ljubljana - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za projekte in Urad za mladino, Javni zavod Mladi zmaji in drugi.

Leta 2019 smo pridobili status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

MAJHEN DEL ŽELJE PO SPREMEMBI, JE PRVI KORAK DO VELIKIH SPREMEMB.

Društvo SPREMEMBA sem ustanovila, ker verjamem, da ima vsak otrok pravico odraščati v okolju, kjer se počuti varno in sprejeto. Menim, da so čustvene in socialne veščine pri tem ključnega pomena. Čustveno in akademsko učenje sta tesno povezana in pomembno je, da hodita z roko v roki. Že Aristotel je rekel, da vzgoja uma, brez vzgoje srca, ni nobena vzgoja. Poleg branja, pisanja, računanja in drugega znanja, ki ga otroci pridobijo v šoli, morajo imeti tudi znanje o tem, kako prepoznavati in izražati svoja čustva, spoštovati sebe in druge, ter reševati svoje probleme. Vesela sem, da jim pri tem lahko pomagam tudi jaz. 
Nina Mlakar, univ. dipl. soc. delavka, ustanoviteljica in predsednica društva