Vloga staršev pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja

Vrstniško nasilje je resen problem, s katerim se vsakodnevno sooča vse preveč otrok in mladostnikov. Ker o svoji izkušnji pogosto ne spregovorijo, je pomembno, da ga odrasli prepoznamo in se nanj tudi ustrezno odzovemo.

Ali ga bomo prepoznali in se nanj tudi ustrezno odzvali pa je odvisno od stopnje naše občutljivosti, naših lastnih izkušenj in znanja, ki ga imamo o vrstniškem nasilju.

PREDAVANJA ZA STARŠE

Na predavanju se bomo pogovarjali, zakaj je pomembno, da zgodaj prepoznamo vrstniško nasilje in se nanj primerno odzovemo. Izkušnja vrstniškega nasilja pusti resne posledice na vseh vpletenih in lahko vodi v padec učnega uspeha, nizko samopodobo in bolezen. Odkrivali bomo, kdaj sploh govorimo o vrstniškem nasilju in kakšna je vloga staršev pri ustvarjanju okolja brez vrstniškega nasilja.