Delavnice za učence razredne stopnje

Srčne delavnice so namenjene učencem od 1. do 4. razreda osnovne šole. Na delavnicah preko različnih iger, pogovora in ustvarjanja krepimo čustvene in socialne veščine pri otrocih in mladih (prepoznavanje in izražanje čustev, samospoštovanje, nenasilna komunikacija, medosebni odnosi, empatija). 

Na delavnici učenci preko igre vadijo, kako biti dober prijatelj in prispevati k boljšim odnosom v razredu. Prisluhnejo Kamišibaj zgodbici, ki govori o sprejemanju drugačnosti in preko ustvarjanja spoznajo svet čustev, moč besed in pomen pravega prijateljstva.

Delavnica traja dve šolski uri.

SRČNE DELAVNICE

Program spremlja isto skupino otrok od 1. razreda dalje. Sestavlja ga šest delavnic, ki potekajo enkrat mesečno, po dve šolski uri. Vsako leto se dotaknemo istih tem, pri tem pa vsebino delavnic nadgradimo, metode dela pa prilagodimo starosti otrok. Teme, ki se jih dotaknemo so: prijateljstvo, spoštovanje, samospoštovanje in čustva. Program sofinancira Mestna občina Ljubljana, Odsek za projekte. 

~  Delavnice so zelo pripomogle k medsebojnemu razumevanju, predvsem pa pri razumevanju sebe, svojih čustev in reakcij, V pogovorih z otroki sem se večkrat poslužila ugotovitev s teh delavnic. Izvajalki jasno sledita ciljem delavnic, same pa so zelo lepo strukturirane. Takih delavnic si učitelji lahko samo želimo, saj veliko pripomorejo k vzgoji otrok. Hvala! (Učiteljica 4. razreda)

~ Naučila sem se veliko, čisto vsega sem hvaležna, ker sem si iz čisto vsake delavnice nekaj zapomnila. (Nika, 4. razred)

Program Srčne delavnice - sr(e)čni otroci

~ V dveh šolskih urah je Nina učence skozi igro in preko pravljičnih junakov povabila k razmišljanju o drugačnosti, ki nas bogati. Na umirjen in prijeten način jim je pomkazala različne tehnike sproščanja. Učenci so ji ves čas sledili in navdušeno sodelovali. Všeč jim je bilo, da so bili aktivni, da do bile razgibane naloge, ki so jim dopuščale, da razmišljajo in povedo svoje mnenje. (Učiteljica 1. razreda)