PRIJAZNE BESEDE, KI SO NAM JIH NAMENILI DRUGI

DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Pri našem delu nas podpira Mestna občina Ljubljana - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za projekte, Četrtna skupnost Center, Četrtna skupnost Moste in drugi.

Hvaležni smo za vsako letno sodelovanje z Osnovno šolo n.h. Maksa Pečarja, Osnovno šolo Trzin, Vrtcem Najdihojca Ljubljana, Dnevnim centrom za otroke in mladostnike OM - Škofja Loka, Kavarno in slaščičarno Kresnička, Klubom prijateljev mladine Marindolus in drugimi, ki prekrižajo naše poti.

Leta 2019 smo pridobili status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.